top of page

Sitter du inne med nye melodier du vil andre skal synge?


Neon Vokal ønsker å bidra til at komponistspirer får fremført sin musikk, og inviterer herved jenter under 30 år til å skrive for ensemblet.Det ønskes flerstemmige verk for besetningen SATB og/eller utvidet (for eks SSAATTBB). Vi er åpne for ulike sjangre men det skal fortrinnsvis være a cappella, eventuelt med «kropp/stomp» eller andre lydkilder som sangerne selv kan utføre mens de synger. Lengde: 2 - 5 minutter.


Verket skal være klart for utprøving med Neon Vokal januar 2021, og urfremføring våren 2021.


Idéskisse i form av lyd og/eller noter sendes kunstnerisk leder Ingrid Danbolt innen 1. september per e-post: ingrid.danbolt@online.no

Tilbakemelding gis innen 1. oktober.


Dersom du blir valgt gis et lite arbeidsstipend + coaching av komponist Rune Rebne, som i flere år har jobbet med komposisjonskurs for jenter ved Norges musikkhøgskole.


Vi gleder oss til å høre!


bottom of page